Brief van de voorzitter


Geachte collega’s,
 
Als voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie wens ik U en uw familie een voorspoedig 2018 toe.
 
Eén van de kernopdrachten van de vereniging is de wetenschappelijke en klinische vorming van U allen te bevorderen via het organiseren van congressen.
 
De voorjaarsvergadering staat traditioneel in het teken van jonge onderzoekers met innoverende research en zal doorgaan in het Paleis der Academiën in Brussel op 3 maart 2018.  Hierbij zullen in totaal 6 prijzen door de Vereniging worden uitgereikt. 
Naar jaarlijkse gewoonte zal tijdens de middag de algemene ledenvergadering worden georganiseerd om het beleid van onze vereniging naar de toekomst verder toe te lichten.  Uw visie hierop is uiterst belangrijk en wij hopen dan ook dat u hierop talrijk aanwezig zult zijn.
                                                               
In het najaar zal het tweedaagse congres doorgaan op vrijdag 23 en zaterdag 24 november in het Flanders Meeting & Convention Center te Antwerpen.
Het thema van het congres is “Update in ENT”.  Het is de bedoeling om de leden van onze vereniging via een boeiend en relevant wetenschappelijk programma een update te verschaffen met klinische aanbevelingen en guidelines gebaseerd op expert consensus en internationale evidence-based literatuur van de laatste jaren. Zowel Belgische als experts uit het buitenland worden uitgenodigd om een update te geven rond een aantal topics in onze specialiteit die brandend actueel zijn.
Op beide dagen zal er simultaan een programma lopen in 2 zalen, aangevuld met een zaal voor B-audio op vrijdag.
 
De bijeenkomsten van de Vereniging zullen ook in 2018 kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie bieden én eveneens de gelegenheid om Belgische NKO-collega’s te ontmoeten in een vriendschappelijke sfeer.

In de hoop u talrijk op de vergaderingen te mogen verwelkomen, groet ik u hartelijk,
 
 
Frank Declau
 
Voorzitter 2018

Download PDF