Brief van de voorzitter


                                                                                                         Brussel, 1/1/2019

 

Geachte Collega ’s,

 

Als voorzitter van en in naam van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie wens ik U en uw familie een voorspoedig 2019 toe. 

 

Eén van de kernopdrachten van de vereniging is onze wetenschappelijke en klinische vorming te bevorderen via het organiseren van congressen. 

 

De voorjaarsvergadering staat traditioneel in het teken van jonge onderzoekers met innoverend onderzoek en zal doorgaan in het Paleis der Academiën in Brussel op zaterdag 23 februari 2019. Onze jonge collega’s worden hier aangemoedigd om hun wetenschappelijk werk voor te stellen. Hierbij zullen in totaal 10prijzen door de Vereniging worden uitgereikt. 

Naar jaarlijkse gewoonte zal tijdens de middag de algemene ledenvergadering doorgaan met als onderwerp het toekomstig beleid van onze vereniging. Uw mening en aanwezigheid is zeker belangrijk voor de talrijke collega’s die zich voor ons allemaal inzetten in deze vereniging. 

                                                                

Het najaarscongres van vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019 zal doorgaan in de Aula Magna van Louvain-La-Neuve. 

Het thema van het congres is “Genetics in ENT”. De bedoeling is om de leden van onze vereniging een hoogstaand wetenschappelijk programma aan te bieden met nuttige en actuele klinische aanbevelingen voor dit specifieke domein dat in volle expansie is in alle sectoren van onze specialiteit: gaande van de diagnose van genetische afwijkingen, ontstekingspathologie en infectieziekten tot het behandelen van kanker. Zowel Belgische als buitenlandse experts worden uitgenodigd om een update te geven rond een aantal actuele topics in onze specialiteit. 

Op beide dagen zal er simultaan een programma lopen in 3 zalen, aangevuld met een zaal voor B-audio. 

 

De bijeenkomsten van de Vereniging bieden naast kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie in 2019 ook de gelegenheid om onze Belgische NKO-collega’s te ontmoeten in een vriendschappelijke sfeer. 

In de hoop u talrijk op de vergaderingen te mogen verwelkomen, groet ik u bijzonder hartelijk, 

 

Naïma Deggouj

Voorzitter 2019

Download PDF