Organisatie

AZ Oudenaarde is een jong en dynamisch algemeen ziekenhuis in de Vlaamse Ardennen, met een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod dat voortdurend uitgebreid en afgestemd wordt op de wijzigende noden van de patiënt. Een positieve ingesteldheid en een professionele houding maken van AZ Oudenaarde een hartelijk en toekomstgericht ziekenhuis.

AZ Oudenaarde onderscheidt zich door het leveren van excellente basiszorg met hoogtechnologische apparatuur in combinatie met een mensgerichte benadering. De kleinschaligheid van het ziekenhuis biedt immers ruimte voor een persoonlijke aanpak. Samenwerkingsverbanden met omliggende ziekenhuizen zijn in voege en kunnen waar nuttig verder uitgebouwd worden.

Een team van gedreven zorgverleners (70 artsen en 500 personeelsleden) zet zich dagelijks met veel enthousiasme in voor het welzijn van iedere patiënt.

Functie

We hebben op de dienst NKO een groeiend patiëntenbestand waardoor we op zoek gaan naar een extra NKO-arts om onze dienst uit te breiden. De NKO-dienst bestaat momenteel uit 3 NKO-artsen en 1 consulent hoofd-hals heelkunde, ondersteund door een team audiologen, ziekenhuis logopedistes en een onthaal, dat instaat voor het maken van niet dringende afspraken. De audiologen leveren naast deskundige onderzoeken ook administratieve en logistieke ondersteuning.

 

Functie

 • U beheerst de algemene NKO en oefent deze graag uit.
 • U neemt deel aan een evenredige wachtdienstregeling. Voor de weekends is er een wachtregeling voor de ziekenhuizen AZ Oudenaarde en AZ Glorieux in Ronse, wat het aantal wachten vermindert.
 • U staat in voor en coördineert mee de zorg op de polikliniek en de verpleegafdeling.
 • U stimuleert mee een multidisciplinaire samenwerking en een positief klimaat op de polikliniek en de verpleegafdelingen.
 • U werkt mee aan kwaliteitsinitiatieven en verbeteracties voor de dienst en het ziekenhuis.
 • U draagt bij tot een positief imago van AZ Oudenaarde.

Profiel

 • U heeft een erkend diploma in België/Europese Unie als arts en specialist in de Neus, Keel en Oorziekte, Hoofd- en Halsheelkunde.
 • Interesse voor subspecialisatie is een pluspunt maar is geen absolute vereiste. Verschillende domeinen zijn mogelijk, huidige subspecialisaties kunnen deels herverdeeld worden.
 • U bent een sterke teamplayer en collegiaal. In een positieve geest van interdisciplinaire en transmurale samenwerking bouw je constructieve relaties uit.
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden inzake overleg en informatiedoorstroming.
 • U geeft blijk van inzet en motivatie tot professionele vervolmaking.
 • U bent in staat zelfstandig en probleemoplossend te werken, met aandacht voor groepsdynamiek en collegialiteit. Onderling overleg is uiteraard steeds mogelijk.
 • U speelt in op de (zorg)behoeften en noden van onze patiënten en hun omgeving.
 • U staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering.

Aanbod

 • Aangename werksfeer en professionele werkomgeving.
 • Gemotiveerde collega artsen en verpleegkundigen.
 • We streven een goede work-life balance na.  Weekindeling kan in 4/5e, meer en minder is zeker ook bespreekbaar.
 • Contract van onbepaalde duur (zelfstandig statuut).
 • Heel wat mogelijkheden tot professionele ontwikkeling die wij graag concreet toelichten in een gesprek.
 • Het gedetailleerde aanbod wordt verder uitgebreid besproken tijdens het selectieproces.

Vragen

De kandidaturen (curriculum vitae + motivatie) kunnen worden ingediend via onze website www.azoudenaarde.be en graag ook doorgestuurd naar de NKO-artsen:

Dr. Lorenzo Lefevere                                                 
Lorenzo.Levere@azoudenaarde.be

Dr. Katrien Timmermans
Katrien.Timmermans@azoudenaarde.be

Dr. Tineke Dutré
Tineke.Dutré@azoudenaarde.be

 

Soliciteer hier : https://azoudenaarde.hro.be/solliciteer_arts.php?id=40