B-Laryphon is een dochter vereniging van de KBV ORL SRB met als doel de laryngologie en foniatrie* te promoten (Visie). Hiertoe coördineert ze sessies tijdens het jaarlijks ORL congres en/of organiseert B-Laryphon wetenschappelijk activiteiten zoals symposia, webinars, … steeds in samenspraak met de moedervereniging (Missie).

B-Laryphon werd in 2022 erkend door de Union of European Phoniatricians (UEP).