In 1981 publiceerde de Belgische Vereniging van Oto-rhino-laryngologie een vierdelig werk getiteld «Naissance et development de l'Oto-rhino-laryngologie dans l'histoire de la medicine» (De geboorte en ontwikkeling van Oto-rhino-laryngologie in het kader van de geschiedenis van de geneeskunde) in de toenmalige Acta Oto-Rhino-Laryngologica Belgica1. Dit zeer lijvig, bijna zeventien honderd pagina’s tellende werk, geschreven in het Frans, werd geëditeerd door dr. Jacques Willemot (Gent) met bijdragen uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dr. Jacques Willemot zorgde voor een zeer compleet historisch beeld met een uitgebreide bibliografie, een uitgebreide index van persoonlijkheden en een chronologische tabel die de ontwikkeling van de specialiteit vanaf het prilste begin samenvatte.

Hierna volgt een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de vereniging. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de hieronder vermelde referenties.

Volgens Willemot (19962) en Hennebert (19813), werd de vereniging op 10 juni 1890 opgericht door Charles Delstanche (Brussel 1840-1900) als een informele vriendenkring met de benaming «L'Amicale des oto-laryngologistes belges». Zij kwamen maandelijks bijeen en publiceerden in de «Journal de la Société Royale des Sciences Médicales et Naturelles de Bruxelles» tot 27 juli 1895. Zes leden richtten de vereniging op: Charles Delstanche en Alphonse-Julien Capart Sr. uit Brussel, Eugène-William Eeman uit Gent, G. Jules Hicguet uit Brussel, Fernand Schiffers uit Luik en Wilfried Schleicher uit Antwerpen. Zij waren tevens opeenvolgend voorzitter van de kring.

Charles Delstanche (1840-1900)

Op 16 juni 1895, op hun zesde jaarvergadering (jaar 1895-1896), werden de statuten van een «Société d'Otologie et de Laryngologie belge» voorbereid door de zes oprichters van de vriendenkring. Deze statuten werden goedgekeurd op de vergadering van 23 februari 1896. Hun wetenschappelijke artikels werden voortaan gepubliceerd in het «Bulletin de la Société Belge d'Otologie et de Laryngologie».

Het eerste nummer bevatte 15 artikels waarvan het eerste het proces-verbaal was van de vergadering in februari en dat stipuleerde: «Une Société est fondée en Belgique sous le nom de Société Belge d'Otologie et de Laryngologie».

Deze vereniging gaat verder met het werk van de vorige wetenschappelijke vergaderingen die sinds 1890 zijn gehouden. De zes vorige voorzitters worden benoemd tot ereleden en de eerste voorzitter van de nieuwe vereniging wordt Arthur Delie (Ieper en Brussel 1855-1938). De statuten worden herzien op 7 november 1897 en 19 juni 1898; hierbij veranderde de naam van de vereniging in «Société Belge d'Otologie, de Laryngologie et de Rhinologie». Andere wijzigingen in de statuten gebeuren op 24 juni 1900 en 1 juni 1902. Ze werd een erkende beroepsvereniging op 3 juni 1911 zoals blijkt uit een bijlage van het Belgisch Staatsblad. Het eerste artikel luidt: «La Société Belge d’Otologie, de Rhinologie et de Laryngologie, fondée à Bruxelles le 10 juin 1890 est constituée en Union Professionnelle». Deze aanpassing werd uitgevoerd in het kader van de wet op de rechtspersoonlijkheid. Tussen 1915 en 1918 wordt het stil rond de vereniging als gevolg van de eerste Wereldoorlog.

Het tijdschrift wordt trimestrieel en in 1928 semestrieel. Tussen 1929 en 1931 verandert de naam in «Journal Belge d'Oto-Rhino-Laryngologie» zoals bepaald in een bijlage van het staatsblad uit 1929. Tussen 1932 en 1942 verandert de naam van het tijdschrift nogmaals in “Bulletin”. Door de tweede Wereldoorlog valt de publicatie stil. In 1945 wordt dan de «Acta Oto-Rhino-Laryngologica Belgica» opgericht welke voor de eerste maal verschijnt in 1946. De Acta worden niet alleen aan de leden verdeeld maar ook via abonnementen aan bibliotheken en universiteiten. In hetzelfde jaar wordt besloten om de professionele belangen eveneens te behartigen binnen de wetenschappelijke vereniging. Een splitsing vindt echter plaats met de oprichting van een aparte professionele vereniging in 1953 onder auspiciën van O. Godin. De toevoeging van cervico-faciale heelkunde als deelgebied van onze specialiteit wordt aangebracht in 1982.

In 1995, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, werd de vereniging door koning Albert II verheven tot «Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie en Gelaat-en-Halschirurgie».

 

1 Naissance de l’oto-rhino-laryngologie belge. In: Willemot J, Ed. Naissance et développement de l’oto- rhino-laryngologie dans l’histoire de la médecine. Acta Oto- Rhino-Laryngol. Belg. 35, Suppl. III, 1981: 1-1698.
2 Willemot J. In illo tempore: la Societé et la presentation de ses publications: statuts, presidents, rapport jusqu’en 1981. In: Kluyskens P et Willemot J, Eds. Liber memorabilis 1890-1980. Acta Oto- Rhino-Laryngol. Belg. 50 Suppl, 1996: 15-23.
3 Hennebert P. Naissance de l’oto-rhino-laryngologie belge. In: Willemot J, Ed. Naissance et développement de l’oto- rhino-laryngologie dans l’histoire de la médecine. Acta Oto- Rhino-Laryngol. Belg. 35, Suppl. III, 1981: 1601-1622.