Welkom

Welkom op de officiële  site van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie.   

Op deze website kunt u onder andere informatie vinden over de NKO-vereniging, NKO-nieuws, voorlichtingpagina’s over NKO-operaties en -ziektebeelden. 

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie is partner van de Belgische Beroepsvereniging voor ORL, Gelaat- en Halschirurgie (de BBVORLGHC of de Beroepsvereniging) en van VA-NKO.

Annual meeting 2022: Let's meet again.

Dear colleagues,

Dear friends,

It’s a great honour and even a greater pleasure to invite you to our annual Congress of the Royal Belgian Society of ENT, Head and Neck Surgery on November 25-26, 2022 at the beautiful venue of the old coalmine site “Thor Central” in Genk.  

We believe we offer you a well-balanced congress programme with not only topics in the three classic fields of our specialty but also some interesting speakers enlightening the fast-changing environment in which we will be providing our healthcare.

We will have an ethic session on both congress days, important for your accreditation and

we also have the pleasure to host at the same time the joint congress of the Belgian and Netherland Audiology Societies.

On top of our programme, we hope to meet many of you to discuss the actual issues that matter in our profession of which the new nomenclature and the reorganization of oncology care in ENT seem to be the most important in my opinion.

Lots of reasons thus to meet again!

Download the program here.

Finally, I want to express my gratitude to Prof. Marie-Paule Thill who, as former president of our society in 2021, was a great help and support in organizing this event.

Really looking forward seeing you all in Genk!

 

Frans Indesteege

President RBS ENT-HNS

Solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen

Beste collega,

België zal een asielland zijn voor vele Oekraïners. De versnelde procedure om hen een wettelijke status te geven, geeft hen recht op toegang tot gezondheidszorg. In afwachting daarvan is het echter mogelijk dat zorgbehoevende Oekraïners nog worden beschouwd als “mensen zonder papieren”.
In Frankrijk vraagt de confederatie van artsenvakbonden (CSMF), die zowel ziekenhuisartsen als vrijgevestigde artsen onder haar leden telt, de artsen om kosteloos zorg te verstrekken aan deze vluchtelingen, die geen recht hebben op terugbetaling. Wij doen hierbij ook een oproep om dit principe te volgen en geen honorarium te vragen.

De Oekraïense ambassade heeft op haar Facebook-pagina (https://www.facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium) vrij uitgebreide lijsten geplaatst van geneesmiddelen en medisch materiaal waar behoefte aan is. Het verdient aanbeveling samen te werken met de ambassade of organisaties die voor de levering van medicatie en gezondheidsproducten aan Oekraïne kunnen instaan. Het Internationale Rode Kruis kan gecontacteerd worden via het Rode Kruis-Vlaanderen en het Croix-Rouge de Belgique. Tevens kan contact worden opgenomen met NGO's zoals Artsen zonder Grenzen en andere. Het is mogelijk dat de indringer de status van andere hulporganisaties dan het Internationale Rode Kruis niet erkent. Ook Unicef organiseert acties ten bate van Oekraïne.

Het VBS kan zich ertoe verbinden als schakel te fungeren tussen het Rode Kruis en de artsen om informatie en pakketten in te zamelen. De pakketten kunnen rechtstreeks worden afgegeven in Paleis 11 aan de Heizel. Er wordt gevraagd niets meer naar de Oekraïense ambassade te brengen.

Het VBS is solidair met de Oekraïense bevolking. Wij kunnen niet onverschillig blijven tegenover dit humanitaire drama. Wij vragen u om gevluchte burgers en gewonde en getraumatiseerde militairen in dit conflict bij te staan. Wij staan open voor elk voorstel en elke actie in die zin.

Dr. Jean-Luc Demeere
Voorzitter VBS
0475/76.63.77

Date
10 maart 2022

Nieuwe data congressen B-ORL

Het jaar 2022 had een jaar moeten worden van geleidelijke bevrijding vanonder het juk van de pandemie. Ook al is deze dreiging nog niet definitief geweken, aan de poorten van Europa is een nieuw drama opgedoken: het conflict in Oekraïne, dat enkele dagen geleden is begonnen en ook ons, zowel als samenleving als individu, zal raken.

De leden van de Raad van Bestuur van onze vereniging leven van ganser harte mee met het leed van de Oekraïense bevolking en ze wensen al onze Oekraïense collega's een hart onder de riem te steken bij deze tragedie.

Ondanks deze dramatische gebeurtenissen achten wij het van essentieel belang dat we onze onderlinge banden zo spoedig mogelijk weer aanhalen en dat wij elkaar bijstaan in deze bijzonder moeilijke tijd.

Wij verzoeken u daarom de volgende data in uw agenda te noteren:

 (1) Onze Spring Meeting zal doorgaan op zaterdag 7 mei 2022 in het Paleis der Academiën in Brussel;

(2.) Het Annual Congress zal doorgaan op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2022 in het conferentiecentrum Thor Central“ te Genk.

Het is onze bedoeling deze congressen in een "face-to-face"-formule te organiseren, maar wij zullen uiteraard de evoluerende gezondheids- en veiligheidssituatie in ons land in het oog houden.

Gelieve er ook nota van te nemen dat er dit jaar opnieuw verkiezingen zijn voor de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 7 mei 2022 in Brussel. Meer informatie hierover zal u binnenkort bezorgd worden.

 In de hoop op een spoedige terugkeer naar vrede en stabiliteit in ons leven en onze beroepsactiviteiten, wensen wij u het allerbeste.

 Prof Dr JB Watelet, Afgevaardigd Bestuurder

Dr Frans Indesteege, Voorzitter 2022

Van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie 

ZIE VOOR MEER INFORMATIE HIER

 

Date
7 mei 2022

Spring meeting: laatste nieuws

Gezien de recente evoluties in de corona-virus problematiek heeft de raad van bestuur van de Koninklijke Belgische NKO-vereniging opnieuw beslist om de Spring Meeting, voorzien op 6 en 7 maart 2022, uit te stellen tot een latere datum in mei. Wij wensen deze vergadering in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden.

 Wij zijn ons ervan bewust dat deze wijzigingen uw accrediteringsprocedure sterk verstoren. Gelieve hiermee dan ook rekening te houden bij het verzamelen van uw punten.

 Wij zullen U in de loop van de komende weken berichten over een nieuwe datum. Uiteraard zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de alternatieve datum. Daarbij hopen wij van ganser harte dat de pandemie ons de gelegenheid zal geven elkaar opnieuw te ontmoeten.

 Wij danken U voor Uw begrip,

Met collegiale groeten,

 Dr Frans Indesteege, voorzitter 2022 van de KBV NKO-HHC

Prof Dr Jean-Baptiste Watelet, Afgevaardigde Bestuurder van de KBV NKO-HHC

Spring meeting 2022

Geachte Collega,                       

Zoals u al vernomen hebt wordt de Spring meeting 2022 gecombineerd met het uitgestelde Annual Congress 2021.

Als Covid het toelaat, zal het congres life doorgaan.

Indien de op dat moment geldende coronamaatregelen een fysisch congres niet toelaten, zal een virtueel congres doorgaan onder de vorm van een webinar.

De deadline voor het indienen van abstracts wijzigt en wordt 31 januari 2022.

Deze moeten verzonden worden naar het secretariaat van de Vereniging (secretary@orl-nko.be) en aan de voorzitter (frans.indesteege@kno.be).

De richtlijnen voor het opstellen van de abstract vindt u hier.

Voor de Spring Meeting 2022 zullen volgende 4 prijzen van elk 1000 euro worden uitgereikt:

 •    1 voor de beste mondelinge presentatie in zaal 1
 •    1 voor de beste mondelinge presentatie in zaal 2
 •    1 voor de beste poster in zaal 1
 •    1 voor de beste poster in zaal 2

De vijfde prijs van 1000 euro gaat naar de winnaar van de  Temporal Bone Contest.

Gelieve te noteren dat de uiterste inleverdatum van de rotsbeentjes voor deelname aan de Temporal Bone Contest 31 januari 2022 is.

Ter info, het Annual Congress zal doorgaan op 25-26 november 2022, op de site Thor Central te Genk.

Met oprechte dank en collegiale groeten,

 Dr Frans Indesteege

Voorzitter 2022

frans.indesteege@kno.be 

WEBINAR B-ORL

Beste collega's,

Zoals aangekondigd en als gevolg van de verslechtering van de gezondheidssituatie, zal ons jaarlijks life-congres van 2021 worden uitgesteld tot maart 2022.

Om u in staat te stellen over voldoende accreditatiepunten te beschikken, hebben wij besloten op korte termijn een programma van 2 halve dagen met videoconferenties voor te stellen, op vrijdag 17 december van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 18 december van 9.00 tot 13.00 uur.

Het programma zal bestaan uit vooraf opgenomen videoconferenties (waarvan sommige in december moesten worden aangeboden tijdens het afgelaste rechtstreekse congres), terwijl andere videoconferenties voor studiebijeenkomsten zullen zijn die door bepaalde collega's beschikbaar worden gesteld.

Om de kosten van deze informatisering te dekken, zal het inschrijvingsgeld 30 euro voor één dag en 50 euro voor de twee dagen bedragen.

Hier vindt u de link naar de info/registration module of the B-ORL Webinar 2021: REGISTRATION

Wij zijn ons ervan bewust dat deze formule niet ideaal is, zo groot was onze behoefte om onze collega’ s en sponsors persoonlijk te ontmoeten en te verwelkomen, maar wij hopen dat deze formule u in staat zal stellen wat langer te wachten voordat onze congressen weer in hun oude vorm terugkeren.

Met vriendelijke groeten

Marie-Paule Thill

Thomas Somers

 

Date
9 december 2021

UPDATE CONGRESSEN B-ORL

Tot onze grote spijt laten de snel veranderende gezondheidsomstandigheden niet toe dat wij elkaar terug zien op een veilige manier en met het volledig in acht nemen van de huidige wettelijke richtlijnen.

Niettemin blijft het onderhouden van onze onderlinge contacten rond gemeenschappelijke discussies en uitwisseling de voornaamste bekommernis van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie.

 Hieronder vindt u een agenda van de komende activiteiten gepland door onze vereniging.

 (1.) 17-18 DECEMBER 2021 (ONLINE)

- De voorzitters van onze vereniging werken aan een virtuele en verkorte versie van ons congres en doen er alles aan om u een aantrekkelijk programma aan te bieden zodat accrediteringspunten kunnen toegekend worden (waaronder E&E en Snoring/OSAS) voor degenen onder u die het nodig hebben

- Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro voor 1 dag en 50 euro voor de 2 dagen. U zal binnenkort een mail met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen. 

Aan leden die zich al ingeschreven hadden voor het voorziene congres zal het inschrijvingsgeld volledig teruggestort worden. Ze moeten zich dan wel opnieuw inschrijven voor het online congres. Het spijt ons deze extra stap op te leggen, maar wij verkiezen een volledige en snelle terugbetaling.

(2.) 6-7 MAART 2021 (ANTWERPEN)

- Wij werken aan een verschuiving van de decemberbijeenkomst naar 6 en 7 maart 2022. 

Mogen wij u er op wijzen dat, in tegenstelling tot de vorige congressen, er alleen zalen beschikbaar waren voor een zondag (6.3) en een maandag (7.3)Gelieve hiermee rekening te houden in uw professionele agenda

- We zullen op dat moment proberen een life congres te plannen waar we ook onze jonge ENT-collega's (sessie gewijd aan presentaties van assistenten), de B-Audio-leden en hun Nederlandse collega's aan het woord kunnen laten.

De datum voor de oproep voor presentaties door onze assistenten zal derhalve worden vervroegd en een specifieke mail hieromtrent zal op een later tijdstip aan de opleidingscentra worden bezorgd.

Zoals u begrijpt, kunnen deze data worden gewijzigd afhankelijk van de gezondheidsvoorschriften. zal hiervan zeker op de hoogte gehouden worden. Weet dat onze vereniging de voorkeur blijft geven aan persoonlijke ontmoetingen, maar dat zij zich aan de omstandigheden zal aanpassen om een wetenschappelijk hoogstaand programma aan haar leden te kunnen aanbieden.

In deze context wenst de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie, in naam van al haar leden, al diegenen nogmaals te bedanken die zich als voorzitter, secretaris, penningmeester, spreker, moderator of organisator, steeds op een efficiënte en discrete manier inzetten voor de voorbereiding van deze bijeenkomsten.

Begin januari zal u een uitnodiging tot betaling van het lidgeld 2022 ontvangen. Mogen wij erop aandringen dat u uw bijdrage op tijd betaalt en dit des te meer in deze onrustige tijden van pandemie

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie is zich bewust van de praktische moeilijkheden die de steeds veranderende situatie en de gezondheidsbeperkingen met zich meebrengen, maar blijft overtuigd van het belang van een vereniging zoals de onze om samen stand te houdentegenover deze menselijke tragedies waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. 

Beste collega, wij wensen u en uw naasten van harte een goede gezondheid.

Met collegiale groeten, 

Prof Dr JB Watelet

Gedelegeerd Bestuurder van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie

Prof Dr MP Thill

Voorzitster 2021

Prof Dr T Somers

Voorzitter 2020

Dr F Indesteege

Voorzitter 2022

 

Date
4 december 2021

Annual Congress, December 17-18 2021

Eventcenter in Antwerpen - Flanders Meeting & Convention Center Antwerp - Eventonline

Dear colleagues,

Thomas Somers and I have the great honor and pleasure to invite you to our annual Congress of the Belgian Society of ORL, Head and Neck Surgery on December 17-18, 2021 at the beautiful venue of the Flanders Convention Center in Antwerp. The Convention center unique location is next to the Belle Epoque railway station and the Antwerp magnificent Zoo.

This Congress will finally take place "life" again and we hope to see many of you at this annual scientific highlight event.

The topic of the congress will be: "In a world with Covid, let's think out of the box".

As the title suggests, we will not only deal with the classic topics, but we will also present you some interesting themes of reflection, new visions of the future in ENT and medicine as well as some unusual but surely very instructive sessions.

We will have an ethic session on both congress days, important for your accreditation.

We will also have the pleasure to host at the same time the joint congress of the Belgian and Netherland Audiology Societies.

To ensure the safety of us all, the Covid safe pass will be requested.

Many companies have already agreed with their presence and sponsorship and will contribute by the renewed contacts with the ENT-colleagues to make this event interesting and most enjoyable.

So please save the dates of 17 and 18 December 2021 in your diaries, talk about it to your ENT-colleagues, and we hope to see you all again in a warm and safe atmosphere.

You will be able to make online registration from november 1th

We will do our very best to make this first meeting in "life" as pleasant and interesting as possible.

See you soon in Antwerp,

Sincerely yours

Thill Marie-Paule
Somers Thomas

PROGRAM B-ORL AT A GLANCE:

IN A WORLD WITH COVID: LET’S THINK OUT OF THE BOX

Session Topics & Keynote lectures

 Friday 17 December 2021

 AM

 • Cochlear implants : Cochlear electrode insertion: Be guided
 • Keynote lecture : Why Cochlear implant patients are not able to appreciate the cello sonatas of J.S. Bach
 • Head and neck oncology
 • Noise exposure
 • Rhinology

PM

 • Pharyngolaryngeal reflux
 • E-health & digitization : a curse or a blessing for the ENT specialist?
 • Vestibulogy
 • Report of RBS-ENT-KBV : Endoscopic ear surgery 

 

Saturday 18 December 2021

 AM

 • ENT and pneumology collaboration in the management of airway disease
 • Anosmia and Covid-19
 • Coaching attitudes in communication for medical doctors (French & Dutch)
 • Keynote lecture : Future of medicine in the ENT specialty

PM

 • B-Facial
 • New tools
 • What is new in diagnosis and treatment of sleep-disordered breathing

 

 PROGRAM B-AUDIO/NVA AT A GLANCE

Audiology evolutions/progress since 1950

Joint organization of the audiology societies of The Netherlands (NVA, 70 years) and Belgium (B-Audio, 10 years), in collaboration with the Belgian ENT-society (B-ORL) Antwerp, 17-18 December 2021
 

Preliminary program.pdf

Spring Meeting 2021

Geachte Collega,

Vermits de COVID-epidemie ons niet toelaat een normaal fysiek congres te organiseren, zal de Spring Meeting online doorgaan onder de vorm van een webinar, zoals in november 2020.

Mag ik u dan ook vragen om zaterdag 6 maart vrij te houden in uw agenda?  Half februari volgt het officiële programma. Accreditering voor deze activiteit zal ook aangevraagd worden bij het RIZIV.   Ik kijk er naar uit om jullie virtueel te ontmoeten met veel enthousiasme en in goede gezondheid.

Prof Marie-Paule Thill

Voorzitster 2021 van de Koninklijke Belgische Vereniging voor ORL, Gelaat- en Halschirurgie

Date
6 maart 2021