Welkom

Welkom op de officiële  site van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie.   

Op deze website kunt u onder andere informatie vinden over de NKO-vereniging, NKO-nieuws, voorlichtingpagina’s over NKO-operaties en -ziektebeelden. 

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie is partner van de Belgische Beroepsvereniging voor ORL, Gelaat- en Halschirurgie (de BBVORLGHC of de Beroepsvereniging) en van VA-NKO.

Spring meeting

Geachte Collega,                       

 

De Voorjaarsvergadering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie (vrije mededelingen en toekenning prijzen) vindt plaats op 29 april 2023. 

 

Het congres zal doorgaan in het Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel. 

De deadline voor het indienen van abstracts is 6 maart 2023.

Deze moeten verzonden worden naar het secretariaat van de Vereniging (secretary@orl-nko.be) en aan de voorzitter (mdefrere@chuliege.be).

De richtlijnen voor het opstellen van de abstract vindt u hier.

 

Voor deze spring meeting 2023 zullen volgende 4 prijzen van elk 1000 euro worden uitgereikt:

 • 1 voor de beste mondelinge presentatie in Otologie-Audiologie
 • 1 voor de beste mondelinge presentatie in Rhinologie
 • 1 voor de beste mondelinge presentatie in Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie
 • 1 voor de beste poster
 • De vijfde prijs van 1000 euro gaat naar de winnaar van de  Temporal Bone Contest.

 

Ter info, het Annual Congress zal doorgaan op 8-9 decemberin het Palais des Congrès te Luik

 

Met oprechte dank en collegiale groeten,

 

Prof Philippe Lefebvre

Voorzitter 2023

pp.lefebvre@uliege.be

 

Brief van de voorzitter 2023

Beste Vriendinnen en Vrienden,

Geachte Collega’s,

 

Het is in mijn nieuwe functie als voorzitter van onze vereniging dat ik de eer heb u een serener en vreedzamer 2023 te wensen. Dat hoop ik van ganser harte.

Ik dank professor Indesteege voor zijn voorzitterschap en het prachtige congres in Genk.

Terwijl we vijf jaar geleden de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog vierden, herinnert het conflict in Oekraïne ons eraan dat vrede niet vanzelfsprekend is. 

Onze samenleving, die al door een wereldwijde pandemie wordt uitgedaagd, wordt nu geconfronteerd met een energiecrisis die het klimaat centraal stelt in alle debatten.

Al deze vragen en zorgen raken ons persoonlijk en als samenleving en kunnen ons aanzetten tot individualisme.

Het is echter belangrijk niet aan deze verleiding toe te geven en te blijven samenkomen om uit te wisselen en te delen.  Deze verschillende crisissen hebben ons gedwongen onszelf opnieuw uit te vinden om te kunnen blijven communiceren.

Het is samen dat we de moeilijkheden zullen overwinnen.

Daarom ben ik blij u de data voor onze volgende bijeenkomsten te kunnen meedelen:

 • Onze voorjaarsbijeenkomst zal doorgaan op zaterdag 29 april 2023 in het Paleis der Academiën in Brussel.  Zoals elk jaar zullen prijzen uitgereikt worden voor otologie, voor rhinologie en voor laryngologie en gelaat- en halschirurgie.
 • Ons jaarlijks congres zal doorgaan op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2023 in het Palais des Congrès in Luik

 

Tot we elkaar weerzien, het ga u goed, draag zorg voor uzelf en voor wie u dierbaar zijn en heb het nodige vleugje hartstocht om uwdromen waar te maken.

 

Pr Philippe LEFEBVRE

Voorzitter 2023 van de Koninklijke Belgische Vereniging voor ORL en Gelaat-en Halschirurgie

Labels

Academy Confederation of European ORL-HNS

Dear colleagues,

During the last year, the Confederation has developed a “Current Practice in ORL-HNS” Seminars Program, which is branded under the name of “Confederation Academy” to outreach all practicing ENT colleagues.

We are now glad to announce the first Academy Course on March 3rd and 4th, 2023 in Zagreb, Croatia. This educational course is tasked with improving and updating knowledge and skills among ORL-HNS residents and young specialists, aiding in their preparation for national and international exams. 

Besides improving ORL-HNS knowledge, the Academy's mission is to gather young people from all around Europe in a spirit of friendship and strengthening our professional ties.

Thanks in advance for your support and cooperation. Yours sincerely,

 

Tomislav Baudoin, MD, PhD, FEBEORL-HNS (Hon)

Course Coordinator

https://www.ceorlhns-academy.org 

Labels

Annual meeting 2022: Let's meet again.

Dear colleagues,

Dear friends,

It’s a great honour and even a greater pleasure to invite you to our annual Congress of the Royal Belgian Society of ENT, Head and Neck Surgery on November 25-26, 2022 at the beautiful venue of the old coalmine site “Thor Central” in Genk.  

We believe we offer you a well-balanced congress programme with not only topics in the three classic fields of our specialty but also some interesting speakers enlightening the fast-changing environment in which we will be providing our healthcare.

We will have an ethic session on both congress days, important for your accreditation and

we also have the pleasure to host at the same time the joint congress of the Belgian and Netherland Audiology Societies.

On top of our programme, we hope to meet many of you to discuss the actual issues that matter in our profession of which the new nomenclature and the reorganization of oncology care in ENT seem to be the most important in my opinion.

Lots of reasons thus to meet again!

Download the program here.

Finally, I want to express my gratitude to Prof. Marie-Paule Thill who, as former president of our society in 2021, was a great help and support in organizing this event.

Really looking forward seeing you all in Genk!

 

Frans Indesteege

President RBS ENT-HNS

Solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen

Beste collega,

België zal een asielland zijn voor vele Oekraïners. De versnelde procedure om hen een wettelijke status te geven, geeft hen recht op toegang tot gezondheidszorg. In afwachting daarvan is het echter mogelijk dat zorgbehoevende Oekraïners nog worden beschouwd als “mensen zonder papieren”.
In Frankrijk vraagt de confederatie van artsenvakbonden (CSMF), die zowel ziekenhuisartsen als vrijgevestigde artsen onder haar leden telt, de artsen om kosteloos zorg te verstrekken aan deze vluchtelingen, die geen recht hebben op terugbetaling. Wij doen hierbij ook een oproep om dit principe te volgen en geen honorarium te vragen.

De Oekraïense ambassade heeft op haar Facebook-pagina (https://www.facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium) vrij uitgebreide lijsten geplaatst van geneesmiddelen en medisch materiaal waar behoefte aan is. Het verdient aanbeveling samen te werken met de ambassade of organisaties die voor de levering van medicatie en gezondheidsproducten aan Oekraïne kunnen instaan. Het Internationale Rode Kruis kan gecontacteerd worden via het Rode Kruis-Vlaanderen en het Croix-Rouge de Belgique. Tevens kan contact worden opgenomen met NGO's zoals Artsen zonder Grenzen en andere. Het is mogelijk dat de indringer de status van andere hulporganisaties dan het Internationale Rode Kruis niet erkent. Ook Unicef organiseert acties ten bate van Oekraïne.

Het VBS kan zich ertoe verbinden als schakel te fungeren tussen het Rode Kruis en de artsen om informatie en pakketten in te zamelen. De pakketten kunnen rechtstreeks worden afgegeven in Paleis 11 aan de Heizel. Er wordt gevraagd niets meer naar de Oekraïense ambassade te brengen.

Het VBS is solidair met de Oekraïense bevolking. Wij kunnen niet onverschillig blijven tegenover dit humanitaire drama. Wij vragen u om gevluchte burgers en gewonde en getraumatiseerde militairen in dit conflict bij te staan. Wij staan open voor elk voorstel en elke actie in die zin.

Dr. Jean-Luc Demeere
Voorzitter VBS
0475/76.63.77

Date
10 maart 2022

Nieuwe data congressen B-ORL

Het jaar 2022 had een jaar moeten worden van geleidelijke bevrijding vanonder het juk van de pandemie. Ook al is deze dreiging nog niet definitief geweken, aan de poorten van Europa is een nieuw drama opgedoken: het conflict in Oekraïne, dat enkele dagen geleden is begonnen en ook ons, zowel als samenleving als individu, zal raken.

De leden van de Raad van Bestuur van onze vereniging leven van ganser harte mee met het leed van de Oekraïense bevolking en ze wensen al onze Oekraïense collega's een hart onder de riem te steken bij deze tragedie.

Ondanks deze dramatische gebeurtenissen achten wij het van essentieel belang dat we onze onderlinge banden zo spoedig mogelijk weer aanhalen en dat wij elkaar bijstaan in deze bijzonder moeilijke tijd.

Wij verzoeken u daarom de volgende data in uw agenda te noteren:

 (1) Onze Spring Meeting zal doorgaan op zaterdag 7 mei 2022 in het Paleis der Academiën in Brussel;

(2.) Het Annual Congress zal doorgaan op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2022 in het conferentiecentrum Thor Central“ te Genk.

Het is onze bedoeling deze congressen in een "face-to-face"-formule te organiseren, maar wij zullen uiteraard de evoluerende gezondheids- en veiligheidssituatie in ons land in het oog houden.

Gelieve er ook nota van te nemen dat er dit jaar opnieuw verkiezingen zijn voor de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 7 mei 2022 in Brussel. Meer informatie hierover zal u binnenkort bezorgd worden.

 In de hoop op een spoedige terugkeer naar vrede en stabiliteit in ons leven en onze beroepsactiviteiten, wensen wij u het allerbeste.

 Prof Dr JB Watelet, Afgevaardigd Bestuurder

Dr Frans Indesteege, Voorzitter 2022

Van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie 

ZIE VOOR MEER INFORMATIE HIER

 

Date
7 mei 2022

Spring meeting: laatste nieuws

Gezien de recente evoluties in de corona-virus problematiek heeft de raad van bestuur van de Koninklijke Belgische NKO-vereniging opnieuw beslist om de Spring Meeting, voorzien op 6 en 7 maart 2022, uit te stellen tot een latere datum in mei. Wij wensen deze vergadering in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden.

 Wij zijn ons ervan bewust dat deze wijzigingen uw accrediteringsprocedure sterk verstoren. Gelieve hiermee dan ook rekening te houden bij het verzamelen van uw punten.

 Wij zullen U in de loop van de komende weken berichten over een nieuwe datum. Uiteraard zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de alternatieve datum. Daarbij hopen wij van ganser harte dat de pandemie ons de gelegenheid zal geven elkaar opnieuw te ontmoeten.

 Wij danken U voor Uw begrip,

Met collegiale groeten,

 Dr Frans Indesteege, voorzitter 2022 van de KBV NKO-HHC

Prof Dr Jean-Baptiste Watelet, Afgevaardigde Bestuurder van de KBV NKO-HHC

Spring meeting 2022

Geachte Collega,                       

Zoals u al vernomen hebt wordt de Spring meeting 2022 gecombineerd met het uitgestelde Annual Congress 2021.

Als Covid het toelaat, zal het congres life doorgaan.

Indien de op dat moment geldende coronamaatregelen een fysisch congres niet toelaten, zal een virtueel congres doorgaan onder de vorm van een webinar.

De deadline voor het indienen van abstracts wijzigt en wordt 31 januari 2022.

Deze moeten verzonden worden naar het secretariaat van de Vereniging (secretary@orl-nko.be) en aan de voorzitter (frans.indesteege@kno.be).

De richtlijnen voor het opstellen van de abstract vindt u hier.

Voor de Spring Meeting 2022 zullen volgende 4 prijzen van elk 1000 euro worden uitgereikt:

 •    1 voor de beste mondelinge presentatie in zaal 1
 •    1 voor de beste mondelinge presentatie in zaal 2
 •    1 voor de beste poster in zaal 1
 •    1 voor de beste poster in zaal 2

De vijfde prijs van 1000 euro gaat naar de winnaar van de  Temporal Bone Contest.

Gelieve te noteren dat de uiterste inleverdatum van de rotsbeentjes voor deelname aan de Temporal Bone Contest 31 januari 2022 is.

Ter info, het Annual Congress zal doorgaan op 25-26 november 2022, op de site Thor Central te Genk.

Met oprechte dank en collegiale groeten,

 Dr Frans Indesteege

Voorzitter 2022

frans.indesteege@kno.be 

WEBINAR B-ORL

Beste collega's,

Zoals aangekondigd en als gevolg van de verslechtering van de gezondheidssituatie, zal ons jaarlijks life-congres van 2021 worden uitgesteld tot maart 2022.

Om u in staat te stellen over voldoende accreditatiepunten te beschikken, hebben wij besloten op korte termijn een programma van 2 halve dagen met videoconferenties voor te stellen, op vrijdag 17 december van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 18 december van 9.00 tot 13.00 uur.

Het programma zal bestaan uit vooraf opgenomen videoconferenties (waarvan sommige in december moesten worden aangeboden tijdens het afgelaste rechtstreekse congres), terwijl andere videoconferenties voor studiebijeenkomsten zullen zijn die door bepaalde collega's beschikbaar worden gesteld.

Om de kosten van deze informatisering te dekken, zal het inschrijvingsgeld 30 euro voor één dag en 50 euro voor de twee dagen bedragen.

Hier vindt u de link naar de info/registration module of the B-ORL Webinar 2021: REGISTRATION

Wij zijn ons ervan bewust dat deze formule niet ideaal is, zo groot was onze behoefte om onze collega’ s en sponsors persoonlijk te ontmoeten en te verwelkomen, maar wij hopen dat deze formule u in staat zal stellen wat langer te wachten voordat onze congressen weer in hun oude vorm terugkeren.

Met vriendelijke groeten

Marie-Paule Thill

Thomas Somers

 

Date
9 december 2021