Deze privacy verklaring is van toepassing op de website orl-nko.be en wordt gecreëerd en beheerd door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-rhino-laryngologie, Gelaat- en halschirurgie, hierna te noemen de Vereniging.  De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking ligt bij de algemeen bestuurder van de Vereniging.  De Vereniging is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten.  Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Alle gegevens die door de gebruikers van deze site ingegeven worden, worden door ons verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’).  De vereniging verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.  Deze gegevens worden gebruikt voor interne doeleinden (beheer ledenbestand), of om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van onze Vereniging (beheer accreditering, melding van congressen of cursussen), of om de gebruiker te informeren over aanbiedingen van derden waarvan wordt aangenomen dat deze de gebruiker kunnen interesseren. Te dien einde kunnen wij deze persoonsgegevens ook aan derden overmaken, tenzij de gebruiker heeft gemeld dit niet toe te staan ('opt-out' aanduiding die  kan aangepast worden op 'mijn account' van de ledensite).

Overeenkomstig de wet heeft u het recht om op elk ogenblik inzage, correctie of verwijdering  te vragen van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen eenvoudig door de bezoeker zelf verbeterd worden via 'mijn account' op de ledensite.  De gebruiker die dat wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om identificatie.  Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres (secretary@orl-nko.be) met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen.

Op deze site maken we gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat door de webserver in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen wordt wanneer een website bezocht wordt. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen. Cookies kunnen geplaatst worden door de webserver van de website die u bezoekt of door partners waarmee een website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer bevindt. De bedoeling van cookies is om de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Alsook helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Op deze website  worden slechts twee vormen van cookies gebruikt:

  1. Cookies voor statistische doeleinden registreren de geraadpleegde pagina's van de website.   Om de werking, marketingstrategie en personalisatie van deze website te verbeteren, gebruikt  de Vereniging analytische cookies om informatie te verzamelen over het aantal bezoekers, hoe bezoekers waren verbonden met deze website en om te zien hoe bezoekers zich op deze website verplaatsen (bijvoorbeeld om te bepalen welke delen van de website het populairst zijn). Om dit te doen, gebruikt de Vereniging Google Analytics (https://www.google.com/policies/privacy/).
  2. Sessiecookies of tijdelijke cookies: zij maken de surfervaring van een surfsessie makkelijker. Sessiecookies zijn over het algemeen functioneel.  Deze sessie begint wanneer u de browser opent en eindigt wanneer u het browserscherm weer sluit. Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies.

 Als u het gebruik van cookies niet toestaat, zullen sommige functies en pagina's niet werken zoals verwacht. Deze website heeft geen controle over de verspreiding van eventuele cookies van derden.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.