Geachte Collegae,

Op de tele-vergadering van de Raad van Bestuur van B-ORL van 8 september werd beslist de in persona vorm van heAnnual Congress dat voorzien was op 20 en 21 november 2020 in het Flanders Meeting and Convention Center te Antwerpen af te gelasten gezien de huidige COVID-maatregelen en de grote onzekerheden rond het organiseren van een normaal fysiek congres tijdens de komende herfstperiode.

Het voorbereiden van een alternatief digitaal programma is lopende.

Wij betreuren dit ten zeerste gezien dit de  belangrijkste Belgische NKO- vergadering is van het jaar waar collegae hun werk kunnen voorbrengen en waar zij voor en na de lezingen mekaar kunnen ontmoeten en hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden. Een boeiend programma lag klaar en was evenwichtig opgesteld, een programma waar jongere collegae met ervaren collegae en buitenlandse gastsprekers ideeën hadden kunnen uitwisselen.

Helaas heeft de COVID epidemie dit verhinderd, zoals het geval was met de Spring Meeting dit jaar en we gaan er van uit dat dit ook met de Spring Meeting van 2021 het geval zal zijn.

De Raad van Bestuur heeft alvast beslist aan Semico te vragen de Registration Fees voor de Spring Meeting van 2020 terug te storten.

Ook is beslist dat wij U samen met Prof. Marie-Paule Thill, de voorzitster in 2021, een mooi  en leerrijk Annual Congress in de herfst van 2021 zullen trachten voor te stellen. 

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen tot voortgezette opleiding en accreditering  en te voldoen aan de erkenningscriteria voor assistenten, zullen wij in samenwerking met Semico evenwel een alternatief digitaal programma opstellen. Dit symposium zou op dezelfde dagen als het Annual Congress plaatsvinden namelijk op vrijdag 20/11/2020 in de namiddag alsook op zaterdag voormiddag 21/11/2020, telkens tijdens een drietal uren. Hierbij zouden wij het accent willen leggen op de voordrachten welke onze jongere collegae toelaat hun werk  voor te stellen afgewisseld met korte keynote lectures door  binnenlandse en buitenlandse  experten.  Accreditering voor deze aktiviteit zal ook aangevraagd worden bij het RIZIV.

Het oorspronkelijk gekozen thema van het voorzien herfstsymposium was: “ENT- practice in the digital age”. Bij deze zijn wij dus, hoewel door Corona gedwongen, mee met onze “veranderende tijden”!

Met collegiale en vriendelijke groeten,

Thomas Somers

 

Date
16 september 2020