Tot onze grote spijt laten de snel veranderende gezondheidsomstandigheden niet toe dat wij elkaar terug zien op een veilige manier en met het volledig in acht nemen van de huidige wettelijke richtlijnen.

Niettemin blijft het onderhouden van onze onderlinge contacten rond gemeenschappelijke discussies en uitwisseling de voornaamste bekommernis van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie.

 Hieronder vindt u een agenda van de komende activiteiten gepland door onze vereniging.

 (1.) 17-18 DECEMBER 2021 (ONLINE)

- De voorzitters van onze vereniging werken aan een virtuele en verkorte versie van ons congres en doen er alles aan om u een aantrekkelijk programma aan te bieden zodat accrediteringspunten kunnen toegekend worden (waaronder E&E en Snoring/OSAS) voor degenen onder u die het nodig hebben

- Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro voor 1 dag en 50 euro voor de 2 dagen. U zal binnenkort een mail met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen. 

Aan leden die zich al ingeschreven hadden voor het voorziene congres zal het inschrijvingsgeld volledig teruggestort worden. Ze moeten zich dan wel opnieuw inschrijven voor het online congres. Het spijt ons deze extra stap op te leggen, maar wij verkiezen een volledige en snelle terugbetaling.

(2.) 6-7 MAART 2021 (ANTWERPEN)

- Wij werken aan een verschuiving van de decemberbijeenkomst naar 6 en 7 maart 2022. 

Mogen wij u er op wijzen dat, in tegenstelling tot de vorige congressen, er alleen zalen beschikbaar waren voor een zondag (6.3) en een maandag (7.3)Gelieve hiermee rekening te houden in uw professionele agenda

- We zullen op dat moment proberen een life congres te plannen waar we ook onze jonge ENT-collega's (sessie gewijd aan presentaties van assistenten), de B-Audio-leden en hun Nederlandse collega's aan het woord kunnen laten.

De datum voor de oproep voor presentaties door onze assistenten zal derhalve worden vervroegd en een specifieke mail hieromtrent zal op een later tijdstip aan de opleidingscentra worden bezorgd.

Zoals u begrijpt, kunnen deze data worden gewijzigd afhankelijk van de gezondheidsvoorschriften. zal hiervan zeker op de hoogte gehouden worden. Weet dat onze vereniging de voorkeur blijft geven aan persoonlijke ontmoetingen, maar dat zij zich aan de omstandigheden zal aanpassen om een wetenschappelijk hoogstaand programma aan haar leden te kunnen aanbieden.

In deze context wenst de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie, in naam van al haar leden, al diegenen nogmaals te bedanken die zich als voorzitter, secretaris, penningmeester, spreker, moderator of organisator, steeds op een efficiënte en discrete manier inzetten voor de voorbereiding van deze bijeenkomsten.

Begin januari zal u een uitnodiging tot betaling van het lidgeld 2022 ontvangen. Mogen wij erop aandringen dat u uw bijdrage op tijd betaalt en dit des te meer in deze onrustige tijden van pandemie

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie is zich bewust van de praktische moeilijkheden die de steeds veranderende situatie en de gezondheidsbeperkingen met zich meebrengen, maar blijft overtuigd van het belang van een vereniging zoals de onze om samen stand te houdentegenover deze menselijke tragedies waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. 

Beste collega, wij wensen u en uw naasten van harte een goede gezondheid.

Met collegiale groeten, 

Prof Dr JB Watelet

Gedelegeerd Bestuurder van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie

Prof Dr MP Thill

Voorzitster 2021

Prof Dr T Somers

Voorzitter 2020

Dr F Indesteege

Voorzitter 2022

 

Date
4 december 2021