Geachte Collega,                       

Zoals u al vernomen hebt wordt de Spring meeting 2022 gecombineerd met het uitgestelde Annual Congress 2021.

Als Covid het toelaat, zal het congres life doorgaan.

Indien de op dat moment geldende coronamaatregelen een fysisch congres niet toelaten, zal een virtueel congres doorgaan onder de vorm van een webinar.

De deadline voor het indienen van abstracts wijzigt en wordt 31 januari 2022.

Deze moeten verzonden worden naar het secretariaat van de Vereniging (secretary@orl-nko.be) en aan de voorzitter (frans.indesteege@kno.be).

De richtlijnen voor het opstellen van de abstract vindt u hier.

Voor de Spring Meeting 2022 zullen volgende 4 prijzen van elk 1000 euro worden uitgereikt:

  •    1 voor de beste mondelinge presentatie in zaal 1
  •    1 voor de beste mondelinge presentatie in zaal 2
  •    1 voor de beste poster in zaal 1
  •    1 voor de beste poster in zaal 2

De vijfde prijs van 1000 euro gaat naar de winnaar van de  Temporal Bone Contest.

Gelieve te noteren dat de uiterste inleverdatum van de rotsbeentjes voor deelname aan de Temporal Bone Contest 31 januari 2022 is.

Ter info, het Annual Congress zal doorgaan op 25-26 november 2022, op de site Thor Central te Genk.

Met oprechte dank en collegiale groeten,

 Dr Frans Indesteege

Voorzitter 2022

frans.indesteege@kno.be