Het jaar 2022 had een jaar moeten worden van geleidelijke bevrijding vanonder het juk van de pandemie. Ook al is deze dreiging nog niet definitief geweken, aan de poorten van Europa is een nieuw drama opgedoken: het conflict in Oekraïne, dat enkele dagen geleden is begonnen en ook ons, zowel als samenleving als individu, zal raken.

De leden van de Raad van Bestuur van onze vereniging leven van ganser harte mee met het leed van de Oekraïense bevolking en ze wensen al onze Oekraïense collega's een hart onder de riem te steken bij deze tragedie.

Ondanks deze dramatische gebeurtenissen achten wij het van essentieel belang dat we onze onderlinge banden zo spoedig mogelijk weer aanhalen en dat wij elkaar bijstaan in deze bijzonder moeilijke tijd.

Wij verzoeken u daarom de volgende data in uw agenda te noteren:

 (1) Onze Spring Meeting zal doorgaan op zaterdag 7 mei 2022 in het Paleis der Academiën in Brussel;

(2.) Het Annual Congress zal doorgaan op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2022 in het conferentiecentrum Thor Central“ te Genk.

Het is onze bedoeling deze congressen in een "face-to-face"-formule te organiseren, maar wij zullen uiteraard de evoluerende gezondheids- en veiligheidssituatie in ons land in het oog houden.

Gelieve er ook nota van te nemen dat er dit jaar opnieuw verkiezingen zijn voor de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 7 mei 2022 in Brussel. Meer informatie hierover zal u binnenkort bezorgd worden.

 In de hoop op een spoedige terugkeer naar vrede en stabiliteit in ons leven en onze beroepsactiviteiten, wensen wij u het allerbeste.

 Prof Dr JB Watelet, Afgevaardigd Bestuurder

Dr Frans Indesteege, Voorzitter 2022

Van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie 

ZIE VOOR MEER INFORMATIE HIER

 

Date
7 mei 2022