Beste collega's

Namens de Koninklijke Belgische Vereniging voor NKO, Gelaat- en Halschirurgie wens ik u, uw medewerkers en uw familie een gelukkig jaar 2021 toe, waarin een goede gezondheid mag primeren.

Als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis, is ons leven in 2020 drastisch veranderd. Sommigen zijn geconfronteerd met deze ziekte, anderen hebben dierbaren verloren. Mijn gedachten gaan uit naar al diegenen die op één of andere manier door deze crisis getroffen zijn. Daarnaast hebben we allemaal geleden en blijven we lijden aan een gebrek aan menselijk contact, als gevolg van de social distancing en de noodzaak om het virus te bestrijden.

Hoewel digitale middelen ons in staat stellen gemakkelijk met elkaar in contact te komen, kunnen ze de persoonlijke en menselijke band niet vervangen. Meer en meer zijn we er ons van bewust dat communicatie een belangrijke rol speelt in ons mens-zijn. Het enige voordeel van deze crisis is dat we alweer beseffen hoe belangrijk onze menselijke contacten zijn, en we er zowel op persoonlijk als op professioneel vlak zorg moeten voor dragen.

Omwille van de omstandigheden, was Thomas Somers jammer genoeg niet in staat het congres 2020 life te houden.

In 2021, slaan Thomas en ik graag de handen in elkaar, om het jaarlijks congres te organiseren. Dit zal doorgaan op 17 en 18 december in Antwerpen.

We bereiden dit congres dus samen voor waarbij de reeds geplande onderwerpen van 2020 aan bod zullen komen, nl. de digitalisering van onze praktijk, de robotica en de endoscopie.
 

Verder wil ik, in het kader van de huidige crisis, het concept van “teamcoaching in de zorgsector” en “bewuster zorgen” voorstellen, om onze contacten met onze patiënten en medewerkers te begeleiden en te ontwikkelen.

Wat het voorjaarscongres voor assistenten betreft: dit zal op 6 maart 2021 plaatsvinden. Gezien de onstabiele gezondheidssituatie heb ik met de Raad van Bestuur gekozen om een nieuwe videoconferentie op touw te zetten.

Ik kijk er naar uit om jullie talrijk te ontmoeten op deze komende wetenschappelijke bijeenkomsten, met veel enthousiasme en in goede gezondheid.

Marie-Paule Thill

Voorzitster 2021 van de Koninklijke Belgische Vereniging van NKO, Gelaat- en Halschirurgie

 

Date
4 januari 2021