Gezien de recente evoluties in de corona-virus problematiek heeft de raad van bestuur van de Koninklijke Belgische NKO-vereniging opnieuw beslist om de Spring Meeting, voorzien op 6 en 7 maart 2022, uit te stellen tot een latere datum in mei. Wij wensen deze vergadering in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden.

 Wij zijn ons ervan bewust dat deze wijzigingen uw accrediteringsprocedure sterk verstoren. Gelieve hiermee dan ook rekening te houden bij het verzamelen van uw punten.

 Wij zullen U in de loop van de komende weken berichten over een nieuwe datum. Uiteraard zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de alternatieve datum. Daarbij hopen wij van ganser harte dat de pandemie ons de gelegenheid zal geven elkaar opnieuw te ontmoeten.

 Wij danken U voor Uw begrip,

Met collegiale groeten,

 Dr Frans Indesteege, voorzitter 2022 van de KBV NKO-HHC

Prof Dr Jean-Baptiste Watelet, Afgevaardigde Bestuurder van de KBV NKO-HHC