Welkom

Welkom op de officiële  site van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie.   

Op deze website kunt u onder andere informatie vinden over de NKO-vereniging, NKO-nieuws, voorlichtingpagina’s over NKO-operaties en -ziektebeelden. 

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie is partner van de Belgische Beroepsvereniging voor ORL, Gelaat- en Halschirurgie (de BBVORLGHC of de Beroepsvereniging) en van VA-NKO.

Spring meeting 2022

Geachte Collega,                       

Zoals u al vernomen hebt wordt de Spring meeting 2022 gecombineerd met het uitgestelde Annual Congress 2021.

Als Covid het toelaat, zal het congres life doorgaan.

Indien de op dat moment geldende coronamaatregelen een fysisch congres niet toelaten, zal een virtueel congres doorgaan onder de vorm van een webinar.

De deadline voor het indienen van abstracts wijzigt en wordt 31 januari 2022.

Deze moeten verzonden worden naar het secretariaat van de Vereniging (secretary@orl-nko.be) en aan de voorzitter (frans.indesteege@kno.be).

De richtlijnen voor het opstellen van de abstract vindt u hier.

Voor de Spring Meeting 2022 zullen volgende 4 prijzen van elk 1000 euro worden uitgereikt:

 •    1 voor de beste mondelinge presentatie in zaal 1
 •    1 voor de beste mondelinge presentatie in zaal 2
 •    1 voor de beste poster in zaal 1
 •    1 voor de beste poster in zaal 2

De vijfde prijs van 1000 euro gaat naar de winnaar van de  Temporal Bone Contest.

Gelieve te noteren dat de uiterste inleverdatum van de rotsbeentjes voor deelname aan de Temporal Bone Contest 31 januari 2022 is.

Ter info, het Annual Congress zal doorgaan op 25-26 november 2022, op de site Thor Central te Genk.

Met oprechte dank en collegiale groeten,

 Dr Frans Indesteege

Voorzitter 2022

frans.indesteege@kno.be 

WEBINAR B-ORL

Beste collega's,

Zoals aangekondigd en als gevolg van de verslechtering van de gezondheidssituatie, zal ons jaarlijks life-congres van 2021 worden uitgesteld tot maart 2022.

Om u in staat te stellen over voldoende accreditatiepunten te beschikken, hebben wij besloten op korte termijn een programma van 2 halve dagen met videoconferenties voor te stellen, op vrijdag 17 december van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 18 december van 9.00 tot 13.00 uur.

Het programma zal bestaan uit vooraf opgenomen videoconferenties (waarvan sommige in december moesten worden aangeboden tijdens het afgelaste rechtstreekse congres), terwijl andere videoconferenties voor studiebijeenkomsten zullen zijn die door bepaalde collega's beschikbaar worden gesteld.

Om de kosten van deze informatisering te dekken, zal het inschrijvingsgeld 30 euro voor één dag en 50 euro voor de twee dagen bedragen.

Hier vindt u de link naar de info/registration module of the B-ORL Webinar 2021: REGISTRATION

Wij zijn ons ervan bewust dat deze formule niet ideaal is, zo groot was onze behoefte om onze collega’ s en sponsors persoonlijk te ontmoeten en te verwelkomen, maar wij hopen dat deze formule u in staat zal stellen wat langer te wachten voordat onze congressen weer in hun oude vorm terugkeren.

Met vriendelijke groeten

Marie-Paule Thill

Thomas Somers

 

Date
9 december 2021

UPDATE CONGRESSEN B-ORL

Tot onze grote spijt laten de snel veranderende gezondheidsomstandigheden niet toe dat wij elkaar terug zien op een veilige manier en met het volledig in acht nemen van de huidige wettelijke richtlijnen.

Niettemin blijft het onderhouden van onze onderlinge contacten rond gemeenschappelijke discussies en uitwisseling de voornaamste bekommernis van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie.

 Hieronder vindt u een agenda van de komende activiteiten gepland door onze vereniging.

 (1.) 17-18 DECEMBER 2021 (ONLINE)

- De voorzitters van onze vereniging werken aan een virtuele en verkorte versie van ons congres en doen er alles aan om u een aantrekkelijk programma aan te bieden zodat accrediteringspunten kunnen toegekend worden (waaronder E&E en Snoring/OSAS) voor degenen onder u die het nodig hebben

- Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro voor 1 dag en 50 euro voor de 2 dagen. U zal binnenkort een mail met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen. 

Aan leden die zich al ingeschreven hadden voor het voorziene congres zal het inschrijvingsgeld volledig teruggestort worden. Ze moeten zich dan wel opnieuw inschrijven voor het online congres. Het spijt ons deze extra stap op te leggen, maar wij verkiezen een volledige en snelle terugbetaling.

(2.) 6-7 MAART 2021 (ANTWERPEN)

- Wij werken aan een verschuiving van de decemberbijeenkomst naar 6 en 7 maart 2022. 

Mogen wij u er op wijzen dat, in tegenstelling tot de vorige congressen, er alleen zalen beschikbaar waren voor een zondag (6.3) en een maandag (7.3)Gelieve hiermee rekening te houden in uw professionele agenda

- We zullen op dat moment proberen een life congres te plannen waar we ook onze jonge ENT-collega's (sessie gewijd aan presentaties van assistenten), de B-Audio-leden en hun Nederlandse collega's aan het woord kunnen laten.

De datum voor de oproep voor presentaties door onze assistenten zal derhalve worden vervroegd en een specifieke mail hieromtrent zal op een later tijdstip aan de opleidingscentra worden bezorgd.

Zoals u begrijpt, kunnen deze data worden gewijzigd afhankelijk van de gezondheidsvoorschriften. zal hiervan zeker op de hoogte gehouden worden. Weet dat onze vereniging de voorkeur blijft geven aan persoonlijke ontmoetingen, maar dat zij zich aan de omstandigheden zal aanpassen om een wetenschappelijk hoogstaand programma aan haar leden te kunnen aanbieden.

In deze context wenst de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie, in naam van al haar leden, al diegenen nogmaals te bedanken die zich als voorzitter, secretaris, penningmeester, spreker, moderator of organisator, steeds op een efficiënte en discrete manier inzetten voor de voorbereiding van deze bijeenkomsten.

Begin januari zal u een uitnodiging tot betaling van het lidgeld 2022 ontvangen. Mogen wij erop aandringen dat u uw bijdrage op tijd betaalt en dit des te meer in deze onrustige tijden van pandemie

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie is zich bewust van de praktische moeilijkheden die de steeds veranderende situatie en de gezondheidsbeperkingen met zich meebrengen, maar blijft overtuigd van het belang van een vereniging zoals de onze om samen stand te houdentegenover deze menselijke tragedies waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. 

Beste collega, wij wensen u en uw naasten van harte een goede gezondheid.

Met collegiale groeten, 

Prof Dr JB Watelet

Gedelegeerd Bestuurder van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie

Prof Dr MP Thill

Voorzitster 2021

Prof Dr T Somers

Voorzitter 2020

Dr F Indesteege

Voorzitter 2022

 

Date
4 december 2021

Annual Congress, December 17-18 2021

Eventcenter in Antwerpen - Flanders Meeting & Convention Center Antwerp - Eventonline

Dear colleagues,

Thomas Somers and I have the great honor and pleasure to invite you to our annual Congress of the Belgian Society of ORL, Head and Neck Surgery on December 17-18, 2021 at the beautiful venue of the Flanders Convention Center in Antwerp. The Convention center unique location is next to the Belle Epoque railway station and the Antwerp magnificent Zoo.

This Congress will finally take place "life" again and we hope to see many of you at this annual scientific highlight event.

The topic of the congress will be: "In a world with Covid, let's think out of the box".

As the title suggests, we will not only deal with the classic topics, but we will also present you some interesting themes of reflection, new visions of the future in ENT and medicine as well as some unusual but surely very instructive sessions.

We will have an ethic session on both congress days, important for your accreditation.

We will also have the pleasure to host at the same time the joint congress of the Belgian and Netherland Audiology Societies.

To ensure the safety of us all, the Covid safe pass will be requested.

Many companies have already agreed with their presence and sponsorship and will contribute by the renewed contacts with the ENT-colleagues to make this event interesting and most enjoyable.

So please save the dates of 17 and 18 December 2021 in your diaries, talk about it to your ENT-colleagues, and we hope to see you all again in a warm and safe atmosphere.

You will be able to make online registration from november 1th

We will do our very best to make this first meeting in "life" as pleasant and interesting as possible.

See you soon in Antwerp,

Sincerely yours

Thill Marie-Paule
Somers Thomas

PROGRAM B-ORL AT A GLANCE:

IN A WORLD WITH COVID: LET’S THINK OUT OF THE BOX

Session Topics & Keynote lectures

 Friday 17 December 2021

 AM

 • Cochlear implants : Cochlear electrode insertion: Be guided
 • Keynote lecture : Why Cochlear implant patients are not able to appreciate the cello sonatas of J.S. Bach
 • Head and neck oncology
 • Noise exposure
 • Rhinology

PM

 • Pharyngolaryngeal reflux
 • E-health & digitization : a curse or a blessing for the ENT specialist?
 • Vestibulogy
 • Report of RBS-ENT-KBV : Endoscopic ear surgery 

 

Saturday 18 December 2021

 AM

 • ENT and pneumology collaboration in the management of airway disease
 • Anosmia and Covid-19
 • Coaching attitudes in communication for medical doctors (French & Dutch)
 • Keynote lecture : Future of medicine in the ENT specialty

PM

 • B-Facial
 • New tools
 • What is new in diagnosis and treatment of sleep-disordered breathing

 

 PROGRAM B-AUDIO/NVA AT A GLANCE

Audiology evolutions/progress since 1950

Joint organization of the audiology societies of The Netherlands (NVA, 70 years) and Belgium (B-Audio, 10 years), in collaboration with the Belgian ENT-society (B-ORL) Antwerp, 17-18 December 2021
 

Preliminary program.pdf

Spring Meeting 2021

Geachte Collega,

Vermits de COVID-epidemie ons niet toelaat een normaal fysiek congres te organiseren, zal de Spring Meeting online doorgaan onder de vorm van een webinar, zoals in november 2020.

Mag ik u dan ook vragen om zaterdag 6 maart vrij te houden in uw agenda?  Half februari volgt het officiële programma. Accreditering voor deze activiteit zal ook aangevraagd worden bij het RIZIV.   Ik kijk er naar uit om jullie virtueel te ontmoeten met veel enthousiasme en in goede gezondheid.

Prof Marie-Paule Thill

Voorzitster 2021 van de Koninklijke Belgische Vereniging voor ORL, Gelaat- en Halschirurgie

Date
6 maart 2021

Brief van de Voorzitster 2021

Beste collega's

Namens de Koninklijke Belgische Vereniging voor NKO, Gelaat- en Halschirurgie wens ik u, uw medewerkers en uw familie een gelukkig jaar 2021 toe, waarin een goede gezondheid mag primeren.

Als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis, is ons leven in 2020 drastisch veranderd. Sommigen zijn geconfronteerd met deze ziekte, anderen hebben dierbaren verloren. Mijn gedachten gaan uit naar al diegenen die op één of andere manier door deze crisis getroffen zijn. Daarnaast hebben we allemaal geleden en blijven we lijden aan een gebrek aan menselijk contact, als gevolg van de social distancing en de noodzaak om het virus te bestrijden.

Hoewel digitale middelen ons in staat stellen gemakkelijk met elkaar in contact te komen, kunnen ze de persoonlijke en menselijke band niet vervangen. Meer en meer zijn we er ons van bewust dat communicatie een belangrijke rol speelt in ons mens-zijn. Het enige voordeel van deze crisis is dat we alweer beseffen hoe belangrijk onze menselijke contacten zijn, en we er zowel op persoonlijk als op professioneel vlak zorg moeten voor dragen.

Omwille van de omstandigheden, was Thomas Somers jammer genoeg niet in staat het congres 2020 life te houden.

In 2021, slaan Thomas en ik graag de handen in elkaar, om het jaarlijks congres te organiseren. Dit zal doorgaan op 17 en 18 december in Antwerpen.

We bereiden dit congres dus samen voor waarbij de reeds geplande onderwerpen van 2020 aan bod zullen komen, nl. de digitalisering van onze praktijk, de robotica en de endoscopie.
 

Verder wil ik, in het kader van de huidige crisis, het concept van “teamcoaching in de zorgsector” en “bewuster zorgen” voorstellen, om onze contacten met onze patiënten en medewerkers te begeleiden en te ontwikkelen.

Wat het voorjaarscongres voor assistenten betreft: dit zal op 6 maart 2021 plaatsvinden. Gezien de onstabiele gezondheidssituatie heb ik met de Raad van Bestuur gekozen om een nieuwe videoconferentie op touw te zetten.

Ik kijk er naar uit om jullie talrijk te ontmoeten op deze komende wetenschappelijke bijeenkomsten, met veel enthousiasme en in goede gezondheid.

Marie-Paule Thill

Voorzitster 2021 van de Koninklijke Belgische Vereniging van NKO, Gelaat- en Halschirurgie

 

Date
4 januari 2021

UPDATE Annual Autumn Congress 2020

Dear Colleague,

The board of the Belgian Royal ENT-society wishes to thank you as well as the whole ENT-community for the large participation at the first on-line congres. 

The Covid-pandemic and the lock-down circumstances probably raised the wish to participate actively or as audience in this meeting (seemingly the largest ever organised).

For those who want to see the presentations again, these will remain on-line visible during six months via the member site of B-ORL. The prerequisite of course is that you have  paid your annual contribution in order to have a valid login. We take this opportunity to encourage you to settle your membership for the coming year 2021.

The board of the B-ORL-HNS wishes you, after all the 2020- efforts to take care and stay healthy, a very successful, healthy and joyful year 2021.

Thomas Somers

President for the B-ORL-HNS  2020

Date
7 december 2020

Annual Autumn Congress 2020

Dear Colleagues, Dear Friends,

We hope you do fine and remain corona-free.

This pandemic has put our lives and clinical practices under substantial stress. It also has profoundly disturbed the agenda of the Royal Belgian Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (B-ORL). Both the 'Spring' and 'Annual' congress had to be cancelled; because both meetings coincided with the peak moments of the two Covid-19 waves. We all prefer real 'live' congresses where colleagues can meet, present their work, discuss their research or their clinical experience and exchange ideas. Under the present 'unfortunate evolutionary pressure', caused by the pandemic, we have been forced to adapt and convert the format of a live congress to a 'virtual' meeting, not the least in order to guarantee our mission statement of continuous education.

Please find here below the program of the first on-line congress of B-ORL. The goal is that young colleagues can present their work and that these presentations will alternate with keynote lectures by more experienced colleagues. Two well-balanced sessions have been organized: one on Friday afternoon 20 November and one on Saturday morning 21 November. The meeting has been organized in close collaboration with B-Audio; they have two sessions on Friday (20/11) (morning and afternoon) that can be followed as well by our members. More information on the B-Audio Friday afternoon sessions can be found at www.B-Audio.eu.

No subscription fee will be required to attend the meeting: our treasurer and sponsors generously offer the access to this new educational platform developed in collaboration with the congress organizer Semico.

Please register for our virtual event via the website www.ORL-NKO.be. You then will receive a unique link (log-in) to attend each of the sessions.

We hope you will find this new format practical, useful and above all instructive.

Hopefully we willreturn to a more normal life in the coming months and be allowed to meet again in real congresses next year.

Download the program

Take care and stay healthy,

Sincerely yours,

Thomas Somers President of B-ORL 2020

 

Date
20 november 2020
End date
21 november 2020

LAST UPDATE ANNUAL SYMPOSIUM RBS ORL-HNS 2020

Geachte Collegae,

Op de tele-vergadering van de Raad van Bestuur van B-ORL van 8 september werd beslist de in persona vorm van heAnnual Congress dat voorzien was op 20 en 21 november 2020 in het Flanders Meeting and Convention Center te Antwerpen af te gelasten gezien de huidige COVID-maatregelen en de grote onzekerheden rond het organiseren van een normaal fysiek congres tijdens de komende herfstperiode.

Het voorbereiden van een alternatief digitaal programma is lopende.

Wij betreuren dit ten zeerste gezien dit de  belangrijkste Belgische NKO- vergadering is van het jaar waar collegae hun werk kunnen voorbrengen en waar zij voor en na de lezingen mekaar kunnen ontmoeten en hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden. Een boeiend programma lag klaar en was evenwichtig opgesteld, een programma waar jongere collegae met ervaren collegae en buitenlandse gastsprekers ideeën hadden kunnen uitwisselen.

Helaas heeft de COVID epidemie dit verhinderd, zoals het geval was met de Spring Meeting dit jaar en we gaan er van uit dat dit ook met de Spring Meeting van 2021 het geval zal zijn.

De Raad van Bestuur heeft alvast beslist aan Semico te vragen de Registration Fees voor de Spring Meeting van 2020 terug te storten.

Ook is beslist dat wij U samen met Prof. Marie-Paule Thill, de voorzitster in 2021, een mooi  en leerrijk Annual Congress in de herfst van 2021 zullen trachten voor te stellen. 

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen tot voortgezette opleiding en accreditering  en te voldoen aan de erkenningscriteria voor assistenten, zullen wij in samenwerking met Semico evenwel een alternatief digitaal programma opstellen. Dit symposium zou op dezelfde dagen als het Annual Congress plaatsvinden namelijk op vrijdag 20/11/2020 in de namiddag alsook op zaterdag voormiddag 21/11/2020, telkens tijdens een drietal uren. Hierbij zouden wij het accent willen leggen op de voordrachten welke onze jongere collegae toelaat hun werk  voor te stellen afgewisseld met korte keynote lectures door  binnenlandse en buitenlandse  experten.  Accreditering voor deze aktiviteit zal ook aangevraagd worden bij het RIZIV.

Het oorspronkelijk gekozen thema van het voorzien herfstsymposium was: “ENT- practice in the digital age”. Bij deze zijn wij dus, hoewel door Corona gedwongen, mee met onze “veranderende tijden”!

Met collegiale en vriendelijke groeten,

Thomas Somers

 

Date
16 september 2020

The new B-ENT has landed!

Dear Colleagues,

Today is the day, a special day, nevertheless, amidst the COVID-19 pandemic: the new B-ENT has landed!

For more than fifteen years Professor Mark Jorissen governed and managed the B-ENT journal as a true 'pater familias' with the help of his co-Editors in Chief and the national and international members of the Editorial Board of the journal. A lot of credits need to be given to him and his team with a peer-reviewed journal being cited in many international databases and currently having a 5-year impact factor of 0.583.

From 2020 on a new Editorial team with headquarters in Antwerp took the challenge to re-new the journal making it a journal with a contemporary website, online manuscript submission and state-of-the art editorial management database behind the scenes. Apart from original contributions and review papers, the editors call for submission of unique case reports that include a concise review of the literature, protocol papers of innovative clinical trials in the field of ENT-HNS, clinical pearls, interesting images in the field and letters to the editors. According to a long existing tradition, the abstracts presented at the meetings of the Royal Belgian Society of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery will be published in B-ENT too, of course. The journal wants to be the home of residents as well as specialists in ENT-HNS both at the national level in Belgium and at the international scene.

The publication of this first issue of 2020 was delayed because of an obvious reason being the COVID-19 pandemic. The next three issues of 2020 will be published steadily with the fourth issue to be published online in December. The Editors thought that it was appropriate to add a special \'B-ENT COVID-19 COLLECTION\' including six additional papers on COVID-19 all relevant to the ENT-HNS readership. As a result, this issue of the journal contains a total of seventeen papers: I hope you enjoy reading them as much as I do.

Dear colleagues, just to let you know that 'le nouveau B-ENT est arrivé' open for you to read interesting papers or to submit your own work - 'de nieuwe B-ENT' is er' taking the time to reflect on the long tradition of our Society to have our own international journal, something to cherish!

Let's move forward with this journal that has a tradition of over 120 years and proudly bears the name B-ENT.

Olivier M. Vanderveken
Philippe Eloy

Editors in Chief